0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
Miami Heat (Cyber)
۱۰۱
۱۰۸
Dallas Mavericks (Cyber)
inprogress
۰۹:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۵
۱۱۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۶
۱۱۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۹
۱۲۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۰
۱۳۴
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۹
۱۰۰
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۷
۱۲۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۴۲
۱۰۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۳
۱۱۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۰
۱۰۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۹۸
۱۱۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۹
۱۳۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۴۶
۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۱۰:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۹۸
۱۱۹
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۰۶
۱۲۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۱۱۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
  World NBA 2K22 3x3
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۴
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۸
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
inprogress
۱۰:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
-
-
Toronto Raptors 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۵
  World NBA 2K21 1x1
LeBron James
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۵۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۱:۱۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
LeBron James
Finished
۰۶:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۷:۰۰
Bradley Beal
۲
۱۱
James Harden
Finished
۰۷:۵۰
Michael Jordan
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۲۰
LeBron James
۱۲
۱۰
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۹:۱۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۰۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۰:۱۰
James Harden
۱۴
۱۶
Luka Doncic
Finished
۰۰:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Bradley Beal
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۱:۰۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۲۰
Kobe Bryant
۱۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۳۰
James Harden
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۴۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۵۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۱۰
LeBron James
۱۱
۳
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۲۰
James Harden
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۰۲:۳۰
Luka Doncic
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۲:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۲:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۰۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۱۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۰۳:۲۰
James Harden
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۳۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۵۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۴:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۲۰
Russell Westbrook
۱۲
۱۵
Damian Lillard
Finished
۰۴:۳۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۴۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۵:۰۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۵:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۵:۲۰
Michael Jordan
۷
۱۲
LeBron James
Finished
۰۵:۳۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۴۰
Bradley Beal
۱۲
۱۰
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۵۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۰۰
James Harden
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۶:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۷:۲۰
Russell Westbrook
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۸:۰۰
Kawhi Leonard
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۱۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۳۰
James Harden
۱۲
۱۰
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۴۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۹:۲۰
James Harden
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۳۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۴۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۹:۵۰
Luka Doncic
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۱۳
Damian Lillard
Finished
۱۰:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
James Harden
Finished
۱۰:۴۰
Luka Doncic
۹
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۵۰
LeBron James
۰
۰
Tracy McGrady
inprogress
۱۱:۰۰
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۲
۱۲۹
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۴:۱۹
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Golden State Warriors (Cyber)
۶۲
۷۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۱
۶۲
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۰:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۵
۷۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۳
۷۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۷
۵۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۵۶
۷۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۶
۷۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۲
۷۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۶۳
۸۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۸
۷۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
۷۱
۷۰
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۰
۷۵
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۸۷
۸۰
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۹۶
۵۵
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۹
۸۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۴
۷۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۱
۵۵
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۳
۷۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Indiana Pacers (Cyber)
۸۰
۶۹
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۸:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۸
۶۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۸:۴۷
Golden State Warriors (Cyber)
۶۸
۵۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۹:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۴
۶۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۷۹
۸۱
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
۶۳
۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
inprogress
۱۰:۲۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۳۴
۲۴
Denver Nuggets (Cyber)
inprogress
۱۰:۴۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید